Hrvatska Udruga Estetske Medicine

Hrvatska Udruga Estetske Medicine je formirana u Opatiji 2007. godine.

To je naučna udruga bez profitabilnih ciljeva. Za ciljeve ima studij i istraživanje i davanje svih informacija koja su vezana za estetsku medicinu. Estetska Medicina ujedinjuje u multidisciplinarni ključ liječnike različitih specijalnosti sa svrhom obrazovanja i stalnog informiranja o novostima iz te oblasti, kako medicinskih tako i paramedicinskih profesija.

Pospješuje interdisciplinarnu kolaboraciju između liječnika i tehničara različitih specijalizacija, za rješavanje problema u estetskoj medicini; stimulira eksperimentalna istraživanja u farmaceutskoj i kozmetološkoj industriji, publicira naučne i tehničke radove sa sadržajem medicina – estetika; pospješuje i jača naučnu razmjenu i relacije sa Udrugama estetske medicine drugih zemalja.

Predsjednica Hrvatske Udruge Estetske Medicine je dr. Elma Bunar.